Over mij

IK MAAK GRAAG HET VERSCHIL VOOR JOU.

“Hoe kan ik van betekenis zijn voor de mensen om me heen?”

“Hoe help ik systemen dienend te maken in plaats van leidend” en “Hoe gaan we terug naar de kern en creëren we ruimte, vrijheid en vertrouwen”, zijn dingen die me bezig houden. Aan de oplossingen en antwoorden draag ik graag een steentje bij.

 

Mijn naam is Taco Houkema, Ik ben geboren in 1970 als wat we nu een “sensitief jongetje” zouden noemen. Ik voelde me regelmatig anders dan de massa. Ik had er altijd al wat moeite mee dat mensen dingen deden omdat dat nou eenmaal zo hoorde. Dat ze vooral anderen volgden en dat materialistische groei en eigengewin bij veel mensen bovenaan leek te staan. Ik wilde liever een verschil maken voor anderen. Voor de wereld waarop we leven, voor een duurzame toekomst waar plaats mag zijn voor iedereen om in verbondenheid en harmonie samen te kunnen leven. Ik durfde mijn stem echter lang niet altijd te laten horen en voelde me, als ik me over dit soort dingen uitte, vaak onbegrepen. Ik zweeg dus vaak en deed regelmatig met tegenzin mee aan “het spel zoals dat gespeeld wordt”. Mijn ouders hadden ook ieder hun eigen ontdekkingstocht in het leven en ik ben ze dankbaar dat ik bij hen altijd mezelf mocht zijn en dat ik ervaringen en inzichten meekreeg waar ik later vaak wat mee kon.

Zelfvertrouwen

Dankzij jarenlang werk als presentator/ disc-jockey in de radiowereld en mijn ervaringen als leerkracht, directeur en vernieuwer in het basisonderwijs, groeide mijn zelfvertrouwen. Nu durf ik mijn stem gemakkelijker te laten horen. Durf ik mijn mening te geven. In het werk dat ik oppak wil ik nu dan ook graag verschil en impact maken richting veranderingen waarbij de mens weer centraal staat en niet de bureaucratische, gecreëerde systemen en machtsbolwerken die vaak bewust of onbewust in stand worden gehouden.

Persoonlijke situatie

Ik woon sinds mijn 18e in de prachtige Hanzestad Deventer. Ik ben getrouwd met Krista en we hebben 2 dochters, Fay en Eloise. Ik ben blij met de spiegel die zij regelmatig voor me zijn.


Professionele situatie en ervaring

“Ik begon mijn professionele loopbaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Na het volgen van een tweejarige opleiding tot schoolleider en het bekleden van de functie van adjunct-directeur op een school, ben ik vanaf 2002 directeur geweest op verschillende scholen, waarbij ik tevens verschillende keren interim-werk heb opgepakt. Tevens coördineerde ik jarenlang het invalwerk en een vervangingspool voor 22 scholen.
Tot de zomer van 2021 was ik werkzaam als directeur op 2 basisscholen in Almen en Harfsen en vanaf september 2021 ging ik 2 dagen aan de slag op DBS Nettelhorst (gemeente Lochem), om me daarnaast 3 dagen vrij te kunnen spelen voor het aanbod dat terug te vinden is op deze website. Aanbod dat aansluit bij mijn intentie om mensen of organisaties te helpen veranderen, om ze duurzaam te helpen vernieuwen, passend bij deze tijd en vooruit bouwend op de toekomst. Dit aanbod is terug te voeren naar een start in 2012. Toen, in februari 2012, startte ik naast het werk in het onderwijs, één dag in de week met Houkema Coaching en Begeleiding. Nu zijn dit drie dagen. Dit, omdat steeds meer mensen in deze voor velen soms hectische en verwarrende tijden op mijn pad komen met een hulpvraag. Hen middels coaching, begeleiding, sparren of trainen verder mogen helpen, zie ik als een fantastische ervaring en als een belangrijk doel in dit leven.”

Vanaf september 2023 ben ik 4 dagen in de week werkzaam als directeur-bestuurder van de Deventer Leerschool. Daarnaast heb ik dus nog iets ruimte voor coaching, begeleiding, (onderwijs)advies en voor andere vernieuwingen.

Als hobby heb ik onder andere ruim 15 jaar bij verschillende radiostations gepresenteerd tot 2005, reclames ingesproken en wat kleine rolletjes op televisie gespeeld. Ik ben nu desgewenst nog te boeken als stemacteur. In 2023 ben ik opnieuw begonnen als dj bij radiostation "Koekstad Radio" met o.a. een zondagavondprogramma "Taco in de Avond".
Mensen typeren me vaak als iemand die een coachende, dienende leiderschapsstijl toepast. Iemand die zijn gevoelskant goed heeft ontwikkeld en die anderen herkent in hun hoog gevoeligheid. De mens staat altijd centraal en vormt voor mij de kern van een organisatie. Mensen in deze snel veranderende wereld verder op weg helpen om zelf richting aan hun werk of leven te kunnen geven, natuurlijk binnen verantwoorde grenzen, is een belangrijke drijfveer. Daarbij zijn openheid en transparantie kernbegrippen. Respect en wederzijds vertrouwen staan altijd centraal bij het al dan niet accepteren van een opdracht. Bovendien bepaal je altijd je eigen grenzen!

Visie

Als je het geheel van factoren onder ogen wilt zien en hierop wilt anticiperen, dan ben je in staat om stappen te zetten die je zelf tot dusver waarschijnlijk voor onmogelijk hield…

In het leven dat we leven zoeken we allemaal een zekere houvast. We zoeken een zekerheid of verankering van waaruit we kunnen groeien en iets waar we op terug kunnen vallen wanneer we dit nodig hebben. Als deze verankering op enig moment echter niet meer aansluit bij de tijd, de manier van leven of bij onze omgevingsfactoren, kunnen we de grip op de situatie verliezen. Zulke fases, waarin we dreigen in onbalans te komen, kunnen we in de meeste gevallen voor zijn, door ons regelmatig een spiegel voor te (laten) houden. Ik gun iedereen op zo’n moment iemand die op je pad komt met een frisse kijk op jouw manier van leven en werken.

Een frisse kijk ook op de door jouw gecreëerde zekerheid. Ik zie het als een normaal proces dat ieder mens wel eens te maken krijgt met onbalans, angsten en weerstanden. Even zo gewoon vind ik het dat je daar hulp voor zoekt als je hier verandering in wilt aanbrengen. Hulp in de vorm van een coachings- of begeleidingscyclus, of gewoon in de vorm van een goed gesprek. Want ik ben ervan overtuigd dat we van elk voorval, van elk moment en van elk gesprek kunnen leren, als we dit maar willen.

Het vraagt soms moed om voor jezelf te mogen kiezen, maar je bent het waard! Bedenk echter wel: Jij bent altijd zelf eigenaar van je veranderingsproces. Je zult uiteindelijk zelf concrete stappen moeten zetten richting een ander levenspatroon. Voor mij is het een belangrijke drijfveer om je hierbij te mogen ondersteunen. Je te helpen op jouw unieke pad richting meer zelfkennis, groei en zelfontplooiing!

 

WAAR STA EN GA IK VOOR?

Ik kan jou of jouw organisatie op verschillende manieren verder helpen!

Onderwijsadvies en begeleiding

Of het nu gaat om advies, coaching, begeleiding of inspiratie; Ik help jou of je school graag verder richting geven aan een toekomst die vaart op eigen kracht en talenten! Graag help ik je buiten de lijntjes te kleuren.

Coaching

Ik bied vele manieren van coaching. Of het nu gaat om lifecoaching, wandelcoaching, teamcoaching of hotelcoaching: Het gaat om jouw welbevinden, welzijn en groei. Ook bied ik coachingsvormen aan spirituele “ontdekkingsreizigers” en hoogsensitieve mensen.

Ont-Moeting

In 2019 bedachten Fer de Jong Jongert en ik “De-Ontmoeting”. Een uniek samenzijn met mensen die dit aantrekt, zonder agenda. Een samenzijn in een mooie, inspirerende omgeving waar mensen met elkaar in gesprek kunnen, met elkaar kunnen wandelen of wat er ook uit mag voortkomen. Durf jij het aan?

Maatwerk en vernieuwingsinspiratie

Maatwerk en vernieuwingsinspiratie
Ieder mens en elke organisatie is anders en uniek. Er is sprake van eigen unieke talenten, kansen en mogelijkheden. Ik help je graag met mijn “externe blik” te investeren in je eigen kracht of te innoveren in deze snel veranderende wereld. Afhankelijk van de vraag kom ik liefst met een op maat gesneden aanbod.

Presentator en stemacteur

Vanuit het radiowerk dat ik ruim 15 jaar deed voor verschillende radiostations is er iets als hobby overeind gebleven. Af en toe vind ik het leuk om dingen in te kunnen spreken of om te presenteren. De laatste jaren praatte ik o.a. de 5-Hoekloop in Deventer en de Rotary Kidsrun in Gorssel aan elkaar en presenteerde ik mee in de Summerparty.