Coaching

COACHINGSVORMEN VOOR SPIRITUELE “ONTDEKKINGSREIZIGERS” EN HOOGSENSITIEVE MENSEN.

Leer de juiste stappen te zetten om de richting te vinden die het beste bij je past.

Ik zie coaching vooral als een manier om jou als mens verder te helpen in je persoonlijke en/of werkomgeving.

 

Coaching
Coaching is een breed begrip. Er zijn vele mensen actief als coach. Mensen met een brede achtergrond vanuit ervaring of opleiding en mensen die de prachtige kwaliteit hebben goed af te kunnen stemmen met een ander en creatief mee te kunnen denken. Kijk welk type coach bij jou past. Ik zie coaching vooral als een manier om jou als mens verder te helpen in je persoonlijke en/of werkomgeving. Doel is dat jij meer op je eigen kracht leert varen en gebruik leert maken van je talenten. Ik doe dit vooral door dicht bij mezelf te blijven, door te luisteren, te spiegelen en met je te associëren. Om samen met je te kijken hoe we een unieke bijdrage kunnen leveren in deze snel veranderende wereld.

Ik bied:
➜Individuele (life)coaching
➜Wandelcoaching
➜Teamcoaching
➜Hotelgast coaching (in Deventer of in overleg tijdelijk elders)
➜Hoogsensitiviteit en (spirituele) groei

Ik coach het liefst op maat. Dit kan in 1 of enkele gesprekken, maar ook via een uitgebreid traject.

Vrijblijvend informatie aanvragen


Individuele (life)coaching
Een Life coachingstraject ondergaan bij Houkema Coaching en Begeleiding houdt in, dat je een spiegel voorgehouden wordt van waar je nu staat in je leven. Uiteraard wil je graag goed voor jezelf zorgen en op zoek gaan naar de ruimte die je nodig hebt in je leven. Ruimte voor jezelf of ruimte om impact te helpen maken voor je omgeving. Deze vorm van persoonlijke begeleiding kan zoveel mogelijk op maat worden aangeboden. Meestal bestaan trajecten uit zo’n drie tot elf afspraken. De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

Intake
In een eerste gesprek verkennen we wat precies de vraag is en of een coachingstraject hierbij past. Wanneer dit het geval is, en wanneer het ‘klikt’, maken we een afspraak over een traject en het aantal gesprekken. Tussentijds is dit natuurlijk altijd bij te stellen.

Manier van coachen
In de gesprekken luister ik intensief, probeer ik door te vragen, houd ik je een spiegel voor en confronteer ik je op momenten waar dit effect kan hebben. Ik werk veel met metaforen en theorieën als ondersteuning, zoveel mogelijk toegesneden op iemands specifieke situatie. Coaching heeft plaats tijdens een coachingswandeling of op een vaste plek. Bijvoorbeeld bij je thuis, op je werk, op een externe locatie of indien daar ruimte is, in mijn tuinkantoor in Deventer. De verbreding kan, afhankelijk van de vraag, ook worden gezocht in buitenactiviteiten of op creatieve locaties.

 

“In deze snel veranderende wereld raakt alles alles overal aan. Welke bijdrage lever jij?”

 

Wandelcoaching
Een fantastische manier om te coachen vind ik een wandelcoaching. Tijdens een wandeling kijken we naar de coachingsvraag en bespreken we vragen en drijfveren. Wie je bent laat je ook zien met je uitingsvormen en bewegingen. Als gecertificeerd “Jongens in hun Kracht Coach”, haal ik regelmatig veel informatie uit de manier waarop jij beweegt en reageert op je omgeving. Ik kan je diverse oefeningen geven om meer in je eigen kracht te kunnen blijven staan, om dichter bij jezelf te kunnen blijven in plaats van meegetrokken worden door alles en iedereen om je heen.

Intake
In een eerste gesprek verkennen we wat precies de vraag is en of een coachingstraject hierbij past. Wanneer dit het geval is, en wanneer het ‘klikt’, maken we een afspraak over een traject en het aantal gesprekken. Tussentijds is dit natuurlijk altijd bij te stellen.

“Wandelen is als het leven. Je komt ergens vandaan en je wilt ergens naartoe. Het is cruciaal om in het nu de juiste stappen te leren zetten om de richting te vinden die het beste bij je past. Dit kan in een versnelling of juist met een vertraging tot fantastische inzichten leiden. Ik vind het een eer om een stukje mee te mogen lopen met je!”

 

Teamcoaching
Bij het verzorgen van een Teamcoaching heb ik als doel een team van mensen effectiever met elkaar te laten samenwerken. Meer plezier in het werk krijgen groeit, door beter gebruik te maken van elkaars talenten en (karakter)eigenschappen. Daar kan ik bij helpen. Middels een intakegesprek verken ik graag de vragen, de mogelijkheden en onmogelijkheden, alvorens ik met een zoveel mogelijk op maat gesneden aanbieding kan komen. Teamcoaching is inzetbaar voor diverse soorten teams, afdelingen of voor het management.

Plan van aanpak
Observatie van de ontstane patronen in een team, bepalen welke interventies er nodig zijn om de onderlinge communicatie effectiever te laten verlopen. Vragen als: Wat houdt de patronen in stand? En: Wat kan anders? worden gesteld. Hierbij zie ik de cultuur vaak als leidend. Structuurverandering kan pas efficiënt worden toegepast en bestendigd worden, als de cultuur hierop voldoende is ingericht. De mens staat voor mij ook hier dus altijd centraal. Kern is dat mensen zaken vanuit verschillende perspectieven benaderen en dat daar onderlinge ruis uit kan ontstaan. Deze ruis wegnemen doe ik doorgaans door inzicht te verschaffen in die verschillende perspectieven en verwachtingen. Ik benut verschillende theorieën en voorbeelden, waarbij de medewerkers uitdrukkelijk middels voorbeelden uit de praktijk worden betrokken.

Locatie
De locatie wordt uiteraard uitgezocht op basis van de wensen en het beschikbaar budget van de opdrachtgever. De training heeft in mijn visie het meeste effect als (een deel) van de training buiten de eigen werkomgeving kan plaats vinden.

“Elk team is anders. Ik vind het het mooist om met nieuwsgierige mensen te werken. Mensen met een open houding. Mensen die open staan om nieuwe dingen te ontdekken waarmee ze een verandering teweeg kunnen brengen in zichzelf of hun omgeving.”

 

Hotelgast coaching (in Deventer of in overleg tijdelijk elders)
Hotelgasten zijn vaak mensen die er even tussen uit willen. Die even willen opladen in een andere omgeving. Het is toch heerlijk als je even kunt genieten van iets anders? Vaak worden steden verkend, is er aandacht voor de natuur, voor beweging, voor wellness, enz. Heerlijk om te genieten en tot jezelf te komen. Dit is waarom ik met het idee kwam om hier als coach en als mens bij aan te sluiten. Tijdens een wandeling door Deventer of in de omgeving van Deventer met jou/ jullie als hotelgast(en), verkennen we de omgeving en dit combineren we met een mooi gesprek. Wat drijft je? Wat bracht jou hier naartoe? Hoe kom je straks opgeladen terug en wat ga je dan doen? Vraag me gerust voor een nieuwe ontmoeting met jezelf in de prachtige Hanzestad Deventer en kom op unieke fotolocaties.

Een wens van mij is, om dit ook op andere mooie plekken te kunnen doen. In Nederland, maar wellicht ook in het buitenland (bijvoorbeeld in vakantieperioden). Heb je een hotel, vakantiepark of een andere plek met toeristen in een mooie omgeving? Zoek gerust contact met me of ik in bepaalde periodes iets kan betekenen.

“Er even uit met Taco Houkema”

 

Hoogsensitiviteit en (spirituele) groei
Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillen zijn er waarschijnlijk ook in geloofsopvattingen of levensovertuigingen. Bij voorkeur in één op één trajecten, bespreken we hoe jij tegen dit leven aankijkt. Wat er allemaal aan prikkels bij je binnenkomen en hoe jij die verwerkt. Hoe het is om met gelijkgestemden om te gaan. Stel je jezelf de vraag: “Waarom ben ik hier?” ook zo vaak? En durf jij jezelf voldoende te zijn? Durf jij je voldoende te uiten in deze turbulente wereld waar zoveel lijkt te draaien om ego, macht en eigen belang? Herken jij ook in jezelf dat je zo graag wilt gaan voor een betere wereld in harmonie met elkaar?
Is alles eindig, of gaat alles door? Wat drijft je en waar put je kracht uit?. Van beide kanten bespreken we het hoe en waarom van zaken die gebeuren in ons leven. Bestaat toeval? Heeft alles een doel of een reden? Waarom leven we nu? Wat zijn de kaders van ons houvast en kunnen we daar ook buiten kijken? Wat zou de verrijking daarvan kunnen zijn? Zoveel interessante vragen scherpt waarschijnlijk je visie op het leven. Graag help ik je blik verruimen vanuit een visie dat alles zoveel mogelijk een geheel is, waarin een ongelooflijk krachtenveld van energieën werkzaam is. Een krachtenveld waarin iedereen een plaats heeft, maar waarin ook iedereen er mag zijn. Dit als aanvulling op welk geloof dan ook. Alles raakt namelijk alles, zo denk ik, overal aan.

Locatie
Er zijn verschillende locaties denkbaar. Een voor jou inspirerende omgeving is een belangrijke voorwaarde! Een omgeving waarin je even “los” kunt komen van je dagelijkse werk of beslommeringen.

“Signalen manifesteren zich in alles als je je er open voor leert te stellen. Als je ze herkent, geven ze je onuitputtelijke mogelijkheden om richting te kiezen en om je missie verder te kunnen vervullen”.

 

Voorbeeldfasen van een coachingstraject:
Coaching kan op vele manieren. Elke persoon is anders en ik wil graag zo goed mogelijk aansluiten bij jou. Met sommige mensen is 1 gesprek of een coachingswandeling al genoeg en bij anderen is het fijn een uitgebreider traject aan te kunnen gaan. Deze fasen zijn uniek door mij bedacht voor Houkema Coaching en Begeleiding!
Een uitgebreid traject kan bijvoorbeeld op de volgende manier/ met de volgende fasen:

Voorbereiding (intake, kennismaking, doelbepaling en afstemming)
Omdat ik graag vooral vanuit mijn gevoel werk, vind ik een eerste “klik” van groot belang. Als die er is, dan komen we wellicht tot afspraken over een boeiende coachings- of trainingscyclus. Tot de mogelijkheden behoort natuurlijk, om dit gesprek in een andere omgeving te laten plaats vinden.

Omgevingsfactoren (Waar kom je vandaan, hoe ben je opgevoed, wat heeft jou helpen ontwikkelen tot wie je nu bent. Het ontwerpen van een zelfanalyse)
Voor een groot gedeelte zijn je opvoeding, de omgeving waar je bent opgegroeid, je woon- en werkomgeving en de relaties die je hebt, van belang voor de ontwikkeling die je doormaakt. Deze context, zie ik als onlosmakelijk verbonden met jou. Het kan je blokkeren of verder helpen groeien. Belangrijk hierbij is, dat we samen de kansen onderzoeken binnen de kaders die jou zijn gegeven of die jij hebt gekozen. Vanuit die kansen kunnen we kijken naar je levensweg tot nu toe.

Evenwicht (het zoeken naar balans tussen jou en je omgeving. Wat brengt jou in balans en wat brengt je in verwarring. Wat heb je nodig en waarom)
Wat zijn energiegevers en wat zijn energievreters voor jou? Kun je dit plaatsen? Wat is er (realistisch) mogelijk om anders te doen dan dat je tot nu toe deed? Wat wil je absoluut behouden van wat je tot nu toe hebt opgebouwd of bereikt en wat mag plaats maken voor iets nieuws? Leren loslaten betekent volgens mij ook het ruimte durven geven aan iets nieuws, waardoor de groei gemakkelijk voortgezet kan worden…

Dialoog met jezelf (Reflectie, kijken wie je bent, wat je karakter is, wat je drijfveren en projecties zijn)
Zelfverkenning aan de hand van een aantal theorieën. Ben je vooral een mensenmens, ben je een denker of een doener. Waarom doe je wat je doet en wat denk en voel je daarbij? Wat zijn je talenten en drijfveren? Wat doe je voor jezelf en wat doe je voor een ander? Wat is je zelfbeeld en je eigenwaarde en hoe kijkt een ander naar je? Heb je bepaalde angstgevoelens? Wat heb je te doen op aarde en speelt een geloof bij dit alles een rol? Het klinkt zwaar, maar ook op een luchtige manier, aan de hand van theorieën, een goed gesprek en verschillende opdrachten, kan ik me een aardig beeld vormen. Dit is bij uitstek een fase in de training die we in een andere omgeving kunnen laten plaatsvinden.

Inkleuren van je profiel (eventueel is er voor deze extra stap te kiezen)
Ik ondersteun je bij het opzetten van één of enkele metaforen of beelden die je goed bij jezelf vindt passen. Die laten zien wie je zelf vindt dat je bent en wie je graag wilt zijn. Dit kan met allerlei (creatieve) materialen.

Nagaan hoe anderen over je denken (eventueel is er als uitbreiding tevens voor deze stap te kiezen)
Als je metaforen of beelden van jezelf hebt verwerkt in een creatief stuk, dan ben je al een heel eind. Het beeld wordt echter completer, als er bijgevoegd wordt, hoe anderen jou zien of over jou denken. Ik spoor je aan om een aantal mensen uit je omgeving te vragen naar hoe ze jou zien (privé of in je werk). Deze 360° feedback maakt het beeld completer.

Geheelanalyse (gekoppeld aan de voorgaande twee facultatieve onderdelen)
We bekijken je profiel tot nu toe en bespreken sterke- en ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen met elkaar.

Verbinding (met jezelf en je omgeving in de acceptatiefase)
Voortbordurend op de stap van dialoog, kijken we naar hoe je beter aansluiting kunt vinden bij je omgeving. Wat vraagt het van jou om je verder te ontwikkelen in de richting van de persoon die je graag wilt zijn. Of anders gezegd: Ik leer je te analyseren wat je graag wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Realisme is hierbij een sleutelbegrip, al mag er altijd wat te dromen blijven! In de meeste gevallen gaan we uit elkaar met een opdracht voor de keer erop: Wat wil je graag verder ontwikkelen of waar wil je actie in ondernemen en wat heb je daarbij nodig?

Ontwikkeling
Naar aanleiding van je concrete voorbereiding proberen we samen te kijken naar wat realistisch en haalbaar is. De context is van belang. Zaken als gesprekstechnieken, het kunnen geven en ontvangen van effectieve feedback en verdere middelen, zo goed mogelijk op maat gesneden, staan hierbij centraal.

Ontplooiing
Bij wat je wilt doen, is het herkennen en erkennen van je eigen kracht van groot belang. We onderzoeken verschillende wijsheden en energizers op wat er bij jou past. Bedoeling hiervan is vooral om buiten je eigen structuur te leren denken. Ademhalingstechnieken, concentratieoefeningen en meditaties zijn mogelijk middelen die ingezet kunnen worden. Ontmoeting met een inspiratiebron (bijvoorbeeld een persoon, een boek of een gebouw) behoort tot de mogelijkheden.

Reflectie
Terugkijken op het doorlopen traject. Ben je tevreden? Was het op maat? Heb je oude patronen voldoende kunnen loslaten? Kun je nu voldoende gevoed, door met wat je wilt doen? Is er nog extra tijd voor gesprek of oefening nodig? Hopelijk sluiten we een mooi coachings- of trainingstraject af. Voor mij is dit geslaagd als jij tevreden bent!

 

Houkema Coaching en Begeleiding: Voeding voor Zelfkennis, Groei en Zelfontplooiing.

Vrijblijvend informatie aanvragen

Jongens in hun Kracht Basic Coach

www.jongensinhunkracht.com