"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

Visie van Houkema Coaching en Begeleiding

 

"Overzicht creëert vooruitgang"


Als je het geheel van factoren onder ogen wilt zien en hierop wilt anticiperen, dan ben je in staat om stappen te zetten die je zelf tot dusver waarschijnlijk voor onmogelijk hield…

“In het leven dat we leven zoeken we allemaal een zekere houvast. We zoeken een zekerheid of verankering van waaruit we kunnen groeien en iets waar we op terug kunnen vallen wanneer we dit nodig vinden. Als deze verankering op enig moment echter niet meer aansluit bij de tijd, de manier van leven of bij onze omgevingsfactoren, kunnen we de grip op de situatie verliezen. Zulke fases, waarin we dreigen in onbalans te komen, kunnen we in de meeste gevallen voor zijn, door ons regelmatig een spiegel voor te (laten) houden. Ik gun iedereen op zo’n moment iemand die op je pad komt met een frisse kijk op jouw manier van leven en werken.

Een frisse kijk ook op de door jouw gecreëerde zekerheid. Ik zie het als een normaal proces dat ieder mens wel eens te maken krijgt met onbalans, angsten en weerstanden. Even zo gewoon vind ik het dat je daar hulp voor zoekt als je hier verandering in wilt aanbrengen. Hulp in de vorm van een coachings- of begeleidingscyclus, of gewoon in de vorm van een goed gesprek. Want ik ben ervan overtuigd dat we van elk voorval, van elk moment en van elk gesprek kunnen leren, als we dit maar willen.

Het vraagt soms moed om voor jezelf te mogen kiezen, maar je bent het waard! Bedenk echter wel: Jij bent altijd zelf eigenaar van je veranderingsproces. Je zult uiteindelijk zelf concrete stappen moeten zetten richting een ander levenspatroon. Voor mij is het een belangrijke drijfveer om je hierbij als HC&B te mogen ondersteunen. Je te helpen op je pad richting meer zelfkennis, groei en zelfontplooiing!”

Taco Houkema

Inloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding