"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

Unieke fasen van HC&B bij een coachingstraject:Voorbereiding (intake, kennismaking, doelbepaling en afstemming)
Omdat ik graag vooral vanuit mijn gevoel werk, vind ik een eerste “klik” van groot belang. Als die er niet is, of er is onvoldoende wederzijds vertrouwen, dan kunnen we beter in alle eerlijkheid vaststellen dat een vervolg niet zinvol is. In de meeste gevallen zal het vertrouwen er wel zijn. Dit is dan de eerste aanzet tot een boeiende coachings- of trainingscyclus. Dit eerste gesprek duurt gemiddeld een uur. Er worden normaal gesproken alleen reiskosten in rekening gebracht, tenzij de reistijd enkele reis, meer dan een uur bedraagt. Tot de mogelijkheden behoort natuurlijk, om dit gesprek in een andere omgeving te laten plaats vinden.

Omgevingsfactoren (Waar kom je vandaan, hoe ben je opgevoed, wat heeft jou helpen ontwikkelen tot wie je nu bent. Het ontwerpen van een zelfanalyse)
Voor een groot gedeelte zijn je opvoeding, de omgeving waar je bent opgegroeid, je woon- en werkomgeving en de relaties die je hebt, van belang voor de ontwikkeling die je doormaakt. Deze context, zie ik als onlosmakelijk verbonden met jou. Het kan je blokkeren of verder helpen groeien. Belangrijk hierbij is, dat we samen de kansen onderzoeken binnen de kaders die jou zijn gegeven of die jij hebt gekozen. Vanuit die kansen kunnen we kijken naar je levensweg tot nu toe.

Evenwicht (het zoeken naar balans tussen jou en je omgeving. Wat brengt jou in balans en wat brengt je in verwarring. Wat heb je nodig en waarom)
Wat zijn energiegevers en wat zijn energievreters voor jou? Kun je dit plaatsen? Wat is er (realistisch) mogelijk om anders te doen dan dat je tot nu toe deed? Wat wil je absoluut behouden van wat je tot nu toe hebt opgebouwd of bereikt en wat mag plaats maken voor iets nieuws? Leren loslaten betekent volgens mij ook het ruimte durven geven aan iets nieuws, waardoor de groei gemakkelijk voortgezet kan worden…

Dialoog met jezelf (Reflectie, kijken wie je bent, wat je karakter is, wat je drijfveren en projecties zijn)
Zelfverkenning aan de hand van een aantal theorieën. Ben je vooral een mensenmens, ben je een denker of een doener. Waarom doe je wat je doet en wat denk en voel je daarbij? Wat zijn je drijfveren? Wat doe je voor jezelf en wat doe je voor een ander? Wat is je zelfbeeld en je eigenwaarde en hoe kijkt een ander naar je? Heb je bepaalde angstgevoelens? Wat heb je te doen op aarde en speelt een geloof bij dit alles een rol? Het klinkt zwaar, maar ook op een luchtige manier, aan de hand van theorieën, een goed gesprek en verschillende opdrachten, kan ik me een aardig beeld vormen. Dit is bij uitstek een fase in de training die we in een andere omgeving kunnen laten plaatsvinden.

Inkleuren van je profiel (eventueel is er voor deze extra stap te kiezen)
Ik ondersteun je bij het opzetten van één of enkele metaforen of beelden die je goed bij jezelf vindt passen. Die laten zien wie je zelf vindt dat je bent en wie je graag wilt zijn. Dit kan met allerlei (creatieve) materialen.

Nagaan hoe anderen over je denken (eventueel is er als uitbreiding tevens voor deze stap te kiezen)
Als je metaforen of beelden van jezelf hebt verwerkt in een creatief stuk, dan ben je al een heel eind. Het beeld wordt echter completer, als er bijgevoegd wordt, hoe anderen jou zien of over jou denken. Ik spoor je aan om een aantal mensen uit je omgeving te vragen naar hoe ze jou zien (privé of in je werk). Deze 360° feedback maakt het beeld completer.

Geheelanalyse (gekoppeld aan de voorgaande twee facultatieve onderdelen)
We bekijken je profiel tot nu toe en bespreken sterke- en ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen met elkaar.

Verbinding (met jezelf en je omgeving in de acceptatiefase)
Voortbordurend op de stap van dialoog, kijken we naar hoe je beter aansluiting kunt vinden bij je omgeving. Wat vraagt het van jou om je verder te ontwikkelen in de richting van de persoon die je graag wilt zijn. Of anders gezegd: Ik leer je te analyseren wat je graag wilt en wat je daarvoor nodig hebt. Realisme is hierbij een sleutelbegrip, al mag er altijd wat te dromen blijven! In de meeste gevallen gaan we uit elkaar met een opdracht voor de keer erop: Wat wil je graag verder ontwikkelen of waar wil je actie in ondernemen en wat heb je daarbij nodig?

Ontwikkeling
Naar aanleiding van je concrete voorbereiding proberen we samen te kijken naar wat realistisch en haalbaar is. De context is van belang. Zaken als gesprekstechnieken, het kunnen geven en ontvangen van effectieve feedback en verdere middelen, zo goed mogelijk op maat gesneden, staan hierbij centraal.

Ontplooiing
Bij wat je wilt doen, is het herkennen en erkennen van je eigen kracht van groot belang. We onderzoeken verschillende wijsheden en energizers op wat er bij jou past. Bedoeling hiervan is vooral om buiten je eigen structuur te leren denken. Ademhalingstechnieken, concentratieoefeningen en meditaties zijn mogelijk middelen die ingezet kunnen worden. Ontmoeting met een inspiratiebron (bijvoorbeeld een persoon, een boek of een gebouw) behoort tot de mogelijkheden.

Reflectie
Terugkijken op het doorlopen traject. Ben je tevreden? Was het op maat? Heb je oude patronen voldoende kunnen loslaten? Kun je nu voldoende gevoed, door met wat je wilt doen? Is er nog extra tijd voor gesprek of oefening nodig? Hopelijk sluiten we een mooi coachings- of trainingstraject af. Voor mij is dit geslaagd als jij tevreden bent!

Zelfkennis, Groei en ZelfontplooiingHoukema Coaching en Begeleiding Voeding voor zelfkennis, groei en zelfontplooiing
Inloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding