"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

TeamcoachingTeamcoaching bij Houkema Coaching en Begeleiding, heeft tot doel een team van mensen effectiever met elkaar te laten samenwerken. Meer plezier in het werk krijgen, groeit, door beter gebruik te maken van elkaars talenten en (karakter)eigenschappen. Daar kan HC&B bij helpen. Het trainingsaanbod wordt zoveel mogelijk op maat bij het team gezocht. Middels een intakegesprek verkennen we de verwachtingen, de mogelijkheden en onmogelijkheden, alvorens we met een zoveel mogelijk op maat gesneden aanbieding kunnen komen. Teamcoaching is inzetbaar voor diverse soorten teams, afdelingen of voor het management.

Plan van aanpak
Observatie van de ontstane patronen in een team, bepalen welke interventies er nodig zijn om de onderlinge communicatie effectiever te laten verlopen. Vragen als: Wat houdt de patronen in stand? Wat kan anders?, worden gesteld. Hierbij ziet HC&B de cultuur vaak als leidend. Structuurverandering kan pas efficiënt worden toegepast en bestendigd worden, als de cultuur hierop voldoende is ingericht. De mens staat ook hier dus altijd centraal. Kern is dat mensen zaken vanuit verschillende perspectieven benaderen en dat daar onderlinge ruis uit kan ontstaan. Deze ruis wegnemen doen we door inzicht te verschaffen in die verschillende perspectieven en door de juiste interacties toe te passen. Verschillende theorieën worden hierbij gebruikt, waarbij de medewerkers uitdrukkelijk middels voorbeelden uit de praktijk worden betrokken.

Locatie
Er zijn verschillende locaties denkbaar. De locatie wordt uiteraard uitgezocht op basis van de wensen en het beschikbaar budget van de opdrachtgever. De training heeft in onze visie het meeste effect als (een deel) van de training buiten de eigen werkomgeving kan plaats vinden.

Inloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding