"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

Life coachingEen Life coachingstraject ondergaan bij HC&B, houdt in, dat je een spiegel voorgehouden wordt van waar je nu staat in je leven. Uiteraard wil je graag goed voor jezelf zorgen en op zoek gaan naar de ruimte die je nodig hebt in je leven. Deze vorm van persoonlijke begeleiding kan zoveel mogelijk op maat worden aangeboden. Uiteraard kan naar houvast worden gezocht aan de hand van de unieke fasen die HC&B ontwierp. Deze tref je aan onder: “Mogelijke invulling van een coachingstraject”. Meestal bestaan trajecten uit zo’n vijf tot elf afspraken. De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

Intake
In een eerste gesprek verkennen we wat precies de vraag is en of een coachingstraject hierbij past. Wanneer dit het geval is, en wanneer het ‘klikt’, maken we een afspraak over een traject en het aantal gesprekken. Tussentijds is dit natuurlijk altijd bij te stellen. In de meeste gevallen worden er bij een intakegesprek geen kosten in rekening gebracht.

Manier van coachen
In de gesprekken luisteren we intensief, vragen we door, houden we je een spiegel voor en confronteren we je op momenten waar dit effect heeft. We werken veel met metaforen en theorieën als ondersteuning, zoveel mogelijk toegesneden op iemands specifieke situatie. De gesprekken kunnen bij je thuis, op je werk, op een externe locatie of bij Taco aan huis, in Deventer, plaatsvinden. De verbreding kan, afhankelijk van de vraag, ook worden gezocht in buitenactiviteiten of op creatieve locaties.

Mogelijke invulling van een coachingstraject:


Voorbereiding
(Intake, kennismaking, doelbepaling en afstemming)

Omgevingsfactoren
(Waar kom je vandaan, wat heeft jou helpen ontwikkelen tot wie je nu bent. Een zelfanalyse)

Evenwicht
(Het zoeken naar balans tussen jou en je omgeving. Wat brengt je in balans en wat brengt je in verwarring)

Dialoog met jezelf
(Reflectie: je drijfveren en projecties)

Inkleuren van je profiel
(Bijvoorbeeld met een metafoor)

Nagaan hoe anderen over je denken
(360° feedback)

Geheelanalyse
(Sterke- en ontwikkelpunten, kansen en bedreigingen)


Verbinding
(Met jezelf en je omgeving. Gesprekstechnieken en effectieve feedback leren geven en ontvangen staan centraal)

Ontwikkeling
(Repertoire uitbreiden voor verdere groei)

Ontplooiing
(M.b.v. eventuele kracht- en inspiratiebronnen. De bedoeling is om buiten je eigen structuur te leren kijken)

Reflectie en evaluatie
(Terugblik op het doorlopen traject. Wat maakte het los, waarmee kun je verder)


Zelfkennis, groei en zelfontplooiing
Inloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding