"Overzicht
creëert
vooruitgang"

Mogelijkheden bij HC&B:


 

Lifecoaching 

De persoonlijke ontwikkeling staat hierbij centraal.

 

(Loopbaan)begeleiding 

De werkgerelateerde ontwikkeling staat centraal.

 

Teamcoaching 

Draait om de vraag wat nodig is en hoe dit aangepakt kan worden.

 

Communicatie

Trainingen ter verbetering van onderling inzicht en groei.

 

Aanzet tot (spirituele) groei 
Ruimte durven geven aan ...

 

Maatwerk

In goed overleg wordt tevens zorgvuldig maatwerk geboden.

CommunicatieHC&B ondersteunt je graag bij trajecten waar de communicatie verbeterd dient te worden. Communicatie is zoveel meer dan dat wat letterlijk gezegd wordt van de één aan de ander. De non-verbale communicatie zien wij in een training minstens als zo belangrijk om aan te pakken. Het draait om het mensen bewuster te maken van hoe zij op anderen overkomen. Tevens om wat hun blinde vlekken zijn en om hun talenten in de communicatie met een ander. Communicatie passen we immers allemaal elke dag toe en we hebben hier doorlopend mee te maken.

Plan van aanpak
Bij communicatietrainingen of bij coaching die leidt tot communicatieverbetering, draait het bij Houkema Coaching en Begeleiding allemaal zoveel mogelijk om maatwerk. Elk individu is uniek en we vinden het meer dan logisch dat we daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Het aanbieden van gesprekstechnieken en het leren ontvangen en geven van professionele feedback, maakt in de regel onderdeel uit van een communicatietraining bij HC&B. Effectiever leren communiceren leidt ongetwijfeld tot meer begrip van een ander, tot meer houvast in je werk of je alledaagse leven. Je leert meer in je kracht staan en deze kracht zo optimaal mogelijk te benutten. We zijn graag bereid om de mogelijkheden samen met je te verkennen in een eerste, vrijblijvend gesprek.

Locatie
Er zijn verschillende locaties denkbaar. De locatie wordt uiteraard uitgezocht op basis van de wensen en het beschikbaar budget van de opdrachtgever. De training heeft in onze visie het meeste effect als (een deel) van de training buiten de eigen werkomgeving kan plaats vinden.

Inloggen  |  Copyright © 2021 HC&B Coaching en Begeleiding